سابقه اقدامات اجرائی

راه اندازی کارگاه نانوایی | خرداد 1395

راه‌اندازی اولين واحد نانوايی سنتی در روستای رحمت آباد ابرکوه به همت آقای اصغرفلاح از اعضای صندوق توسعه روستا، با حمايت و مشاوره طرح ترسيب كربن و استفاده از تسهيلات تعاونی فراگير توسعه پايدار ديار كهن