آغاز به کار طرح پرورش بلدرچین

شهرستان خاتم | فروردین 1395

آغاز به کار طرح پرورش بلدرچین توسط 8 نفر از اعضای صندوق‌های توسعه پایدار روستاهای اسدآبادسفلی، رحمت‌آباد و هارونی با پرورش 3600 قطعه جوجه بلدرچین