سابقه اقدامات اجرائی

پرورش بلدرچین و کبک | فروردین 1395

با توجه به استقبال اعضای صندوق‌های توسعه روستایی از طرح پرورش بلدرچین و کبک، در روز جمعه مورخ ۹۵/۱/۲۷ بازدیدی از شرکت پرند که در زمینه پرورش کبک و بلدرچین فعالیت می‌کند با حضور متقاضیان انجام گرفت. در این بازدید از مراحل مختلف جوجه‌ریزی، پرورش و ذبح کبک و بلدرچین توضیحاتی برای متقاضیان ارائه گردید و مقرر گشت با اعلام آمادگی افراد نهاده‌های اولیه برای پرورش این طیور در اختیارشان قرار گیرد.